SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Braunvieh

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2024

Meno GZW Index mäsa Index zdravia Mlieko
(kg)
Tuk
(%)
Tuk
(kg)
Panva
(%)
Panva
(kg)
Tel. SB Končatiny Vem.
128 89 113 1027 -0.3 17 -0.13 25 110 95 112 106 119
140 102 105 1262 -0.08 46 -0.06 40 103 103 102 102 107
125 92 112 703 -0.1 21 -0.11 16 104 97 113 107 108
116 91 99 681 -0.2 11 0.01 25 100 104 96 95 105
131 91 114 851 -0.13 24 -0.1 22 110 103 92 110 101