SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Braunvieh

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2023

Meno GZW Index mäsa Index zdravia Mlieko
(kg)
Tuk
(%)
Tuk
(kg)
Panva
(%)
Panva
(kg)
Tel. SB Končatiny Vem.
127 90 115 938 -0.27 16 -0.13 23 112 98 111 105 121
127 91 115 699 -0.11 20 -0.11 16 108 97 111 108 110
122 92 104 735 -0.21 13 0.01 27 101 104 103 100 103
131 94 114 903 -0.19 21 -0.1 24 109 102 93 112 104