SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (DE BAZA RED)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2024

Step Red

ŠT-REG: MED-080  | Reg No: DEU 000356650139
Sympatico x Observer  |  NAR: 19/11/2013
Beta kaz: A1A2 |  Kappa kaz: AB | 

Nyali P

  • Takmer nekonečná produkcia
  • Vynikajúca somatika
  • Ľahké telenie, vhodný na jalovice
  • Bezproblémové zdravie


Indexy Produkcia Typ
RZG: 122 Mlieko: 2154 Typ: 109
RZEuro: 793 tuk: 22 Vemeno: 104
RZM: 129 tuk%: -0.57 Končatiny: 102
RZD: 0 Bielkoviny: 50 Typ spoľ.: 94
RZPerz: 0 Bielkoviny%: -0.21
Prod. spoľ.: 98

Manažment Reprodukcia Zdravie
Telenie: 108 Plodnosť: 102 Zdravie: 104
Telenie priame: 111 Zdravie vemena: 101
Telenie maternálne: 104 Zdravie paznechtov: 101
Prod. život: 99 Reprod. ochorenia: 107
Som. bunky: 113 Metabol. ochorenia: 101
Zdravie teliat: 111
DD kontrola: 96

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec malý
velký 105
Ml. charakter nevýrazný
výrazný 119
Hĺbka tela plytké
hlboké 95
Šírka hrudníka úzky
široký 97
Sklon panvy zdvihnutá
zrazená 95
Šírka panvy úzka
široká 98
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 109
Uhol paznechtu plochý
strmý 95
Pätový kĺb plný
suchý 94
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 109
Predné končatiny min
max 124
Chodivosť min
max 104
Výška vemena nízke
vysoké 113
Závesný väz nezreteľný
zretelný 107
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 113
Post. z. ceckov od seba
k sebe 116
Upn. p. vemena volné
pevné 99
Hĺbka vemena hlboké
plytké 99
Dľžka ceckov krátke
dlhé 86