SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (US BAZA)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2023

Pablo

NAAB: 307HO00078  | Reg No: HONLD000718517542  | ŠT-REG: PCC-001
De Oosterhof Pablo
Paco x Charl x Altatopshot |  NAR: 17.03.2021
Beta kaz: A2A2 |  Kappa kaz: BB | 
  • Smotanový býk, obsah tuku +0,2
  • Ľahké telenie, super somatika
  • A2A2 BB kazeíny
  • Predlžuje cecky

USDA /


Indexy Produkcia Typ
TPI: 2664 Mlieko: 666 Typ: 0.74
Net Merit: 718 Tuk: 81 Vemeno: 0.69
NM Syr: 734 Tuk%: 0.19 Končatiny.: 0.05
NM Pastva: 0 Biel.: 40 Typ spoľ.: 80
Konv. krmiva: 215 Biel.%: 0.07
Rezid. príjem krmiva: -1
DWP$: 638 Prod. spoľ.: 81

Manažment Reprodukcia Zdravie
Telenie: 1.7 Plodnosť: 0.6 Index zdravia: -1.2
Telenie dcér: 1.7 Zabrez. dcér: 0.1 Mastitída: -0.4
Dĺžka teľnosti: -1.4 Zabrez. na jaloviciach: 2.2 Zadržaná placenta: -0.6
Skoré prvé otelenie: 2.3 Zabrez. na kravách: 0.9 Metritída: 0
Mŕtvonar. teľatá: 5.4 Vlastné zabrez. býka: 0 Mliečna horúčka: 0
Mŕtvonar. teľatá dcér: 4.6 Ketóza: -0.1
Prod. život: 2.6 Torzia slezu: -0.1
Prežívateľnosť: -1.2
Prežívateľnosť jalovíc: 0.7
Som. bunky: 2.79
Úspora krmiva: 175
Spúšťanie mlieka: 98

HA USDA /
  • -2
  • -1
  • 0
  • 1
  • 2
Rámec malý
veľký 0.33
Šírka hrudníka úzky
široký -0.87
Hĺbka tela plytké
hlboké -0.66
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný 1.18
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený -0.11
Šírka zadku úzky
široký 0.05
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 1.62
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 0.01
Uhol paznechtu plochý
strmý -0.54
Skóre končatín nízke
vysoké 0.27
Upnutie pr. štvrtí voľné
pevné 0.55
Výška vemena nizke
vysoké 1.03
Šírka vemena úzke
široké 0.73
Závesný väz nezreteľný
výrazný 0.41
Hĺbka vemena hlboké
plytké 0.76
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 0.11
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 0.57
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 0.37

Dáta aktualizovane k 08/2023