SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Montbeliarde

SBSAS

Dáta aktualizovane k 12/2023

ISU Spoľ. % Mlieko kg Bielk.
(kg)
Bielk.
(%)
Tuk
(kg)
Tuk
(%)
Typ Konč. Vemeno Osval. dcér Prod. život Tel. Som. bunky Beta kazeín Kappa kazeín
126 95 487 31 2.1 11 -1.2 G 114 91 112 -0.5 82 0.9 A2A2 BB
132 95 1169 25 -1.8 41 -0.8 G 104 107 100 -0.1 95 0.3 A2A2 BB
145 95 560 22 0.5 31 1.1 G 114 114 95 1.7 95 0.6 A1A2 AB
145 95 720 32 1.2 35 0.9 G 109 112 99 1 95 1.2 A1A2 AB
141 95 1232 30 -1.2 37 -1.5 G 110 107 107 0.4 95 0.1 A1A2 AB
113 95 1029 32 -0.2 19 -3.1 G 111 97 84 -0.4 95 0.5 A2A2 BB
163 76 1483 52 0.6 61 0.3 G 105 114 88 1.1 95 1.6 A2A2 BB
175 76 1553 49 -0.3 62 0.2 G 110 128 87 2.3 95 0.9 A2A2 BB