SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Montbeliarde

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2024

ILAX

GOLDONI x TRIOMPHE x PLUMITIF  |  NAR:  30.04.2014  | ŠT-REG: FAU-009

dcera MINELLI

  • Vynikajúci preverený býk
  • Super zložky
  • Perfektný produkčný život
  • Vyrovnaný typ
ISU/R: 143/95

INDEX PRODUKCIE: 37
Mlieko kg: 669 Tuk kg/%: 33/0.9 Bielk. kg/%: 30/1.1

Fitness:
Prod. život: 0.9 Dojiteľnosť: 107 Som. bunky: 1.2
Telenie: 95 Plodnosť: -0.3
Zdravie paznechtov: 0.8
Kappa kazeín: AB Beta kazeín: A1A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 107
Osvalenie min
max 99
Končatiny min
max 110
Vemeno min
max 110
Výška v krížoch malá
veľká 110
Šírka hrudníka úzky
široký 109
Hĺbka hrudníka plytké
hlboké 103
Dĺžka panvy dlhé
krátke 113
Šírka panvy úzka
široká 102
Sklon zadku zrazený
zdvihnutý 105
Zadné končatiny z boku strmý
šabľovity 92
Paznecht nízky
vysoký 97
Upnutie pred. vemeno voľné
pevné 105
Výška zad. upnutia nízke
vysoké 115
Šírka zadného upnutia úzke
široké 94
Hĺbka vemena hlboké
plytké 110
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 102
Rozmiestnenie pred. ceckov od seba
k sebe 112
Rozmiestnenie zad. ceckov od seba
k sebe 87
Orientácia ceckov od seba
k sebe 98
Dĺžka panvy dlhé
krátke 94
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 101