SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Pinzgauské

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2024

Meno GZW SK Index mäsa Index zdravia Mlieko
(kg)
Tuk
(%)
Tuk
(kg)
Bielkoviny
(%)
Bielkoviny
(kg)
Tel. SB Končatiny Vem.
0 92 0 0 0 0 0 0 102 102 104 0 0
105 101 99 262 -0.04 8 0.04 11 101 99 100 101 94
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 95 0 0 0 0 0 0 93 104 89 0 0
94 86 99 -359 0.48 12 0.07 -8 97 99 106 0 0
0 95 0 0 0 0 0 0 0 109 0 0 0