SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.
Kremnička 2, Banská Bystrica tel.: +421/48/4162035
 
e-mail: sbs@sbsas.sk,
web: www.sbsas.sk

Simmental-Fleckvieh

Starmor

START / MORUS  |  NAR:  10.11.2019  | ŠT-REG: SPE-007
ALMERIN, AT956551314 ML kg T% B%
priemer 6/5 7332 4,40 3,67
max. 3. laktácia 8300 4,61 3,66

     

  • nepríbuzný pôvod
  •  

GZW/R:
0/0

Mlieko
Mw: 0
Mlieko Kg: 0 Tuk kg/% : 0/0 Bielkoviny/%: 0/0

Mäso
Fw: 0
Prírastky:
0 Jatočná výťaž.: Mäso trieda: 0

Fitness
Fit: 0
Produkčný život: 0 Dojiteľnosť: 0 Som. bunky: 0
Telenie: 103 Plodnosť: 0

80 90 100 110 120>
Rámec min
max 0
Osvalenie min
max 0
Končatiny min
max 0
Vemeno min
max 0
Výška v krížoch malá
veľká
Dĺžka panvy krátka
dlhá
Šírka panvy úzka
široká
Hĺbka tela plytké
hlboké
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý
Sponka mäkka
strmá
Paznecht nízky
vysoký
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé
P.štvrte-upnutie voľné
pevné
Závesný väz nezreteľný
zreteľný
Hĺbka vemena hlboké
plytké
Dĺžka ceckov krátke
dlhé
Hrúbka ceckov tenké
hrubé
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe
Post. zad. ceckov od seba
k sebe
Čistota vemena pacecky
čisté