SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2022

WUNDAWUZI

WESTWIND / DER BESTE  |  NAR:  16.08.2020  |  MSC
  • Výborná produkcia mlieka v zdravom vemene
  • Pozitívna jatočná výťažnosť
  • Výrazne predlžuje produkčný život
  • Správne koriguje dĺžku a postavenie ceckov
GZW/R: 142/73 august 2021

Mlieko Mw: 125
Mlieko: 1101 Tuk kg/% : 35/-0.12 Bielkoviny: 36/-0.03

Mäso Fw: 103
Prírastky: 99 Jatočná výťaž.: 107 Mäso trieda: 100

Fitness Fit: 130
Produkčný život: 130 Dojiteľnosť: 107 Som. bunky: 115
Telenie: 103 Vitalita: 100 Plodnosť: 117
Zdravie vemena: 118 Kappa kaz.: AA Beta kaz.: A1A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 103
Osvalenie min
max 107
Končatiny min
max 103
Vemeno min
max 126
Výška v krížoch malá veľká 100
Dĺžka panvy krátka
dlhá 106
Šírka panvy úzka
široká 108
Hĺbka tela plytké
hlboké 106
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 101
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 105
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 98
Sponka mäkka
strmá 101
Paznecht nízky
vysoký 106
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 103
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 96
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 118
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 110
Hĺbka vemena hlboké
plytké 122
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 88
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 90
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 112
Rozm. zad. ceckov min
max 112
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 114
Čistota vemena pacecky
čisté 105