SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2023

HANGOUT

HASHTAG / DER BESTE  |  NAR:  24.01.2022  |  MSC  | ŠT-REG: HRA-027
  • Vynikajúca produkcia mlieka
  • Korektné a zdravé vemená
  • Pozitívne fitness znaky
  • Výborne hodnotená mäsová užitkovosť, skvelý predstaviteľ kombinovaného typu
GZW/R: 140/75 august 2023

Mlieko Mw: 129
Mlieko: 1108 Tuk kg/% : 43/-0.03 Bielkoviny: 40/0

Mäso Fw: 123
Prírastky: 121 Jatočná výťaž.: 122 Mäso trieda: 112

Fitness Fit: 113
Produkčný život: 107 Dojiteľnosť: 100 Som. bunky: 109
Telenie: 103 Vitalita: 99 Plodnosť: 108
Zdravie vemena: 113 Kappa kaz.: AA Beta kaz.: A1A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 117
Osvalenie min
max 115
Končatiny min
max 104
Vemeno min
max 111
Výška v krížoch malá
veľká 117
Dĺžka panvy krátka
dlhá 114
Šírka panvy úzka
široká 117
Hĺbka tela plytké
hlboké 110
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 107
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 95
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 97
Sponka mäkka strmá 100
Paznecht nízky
vysoký 102
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 104
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 113
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 113
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 96
Hĺbka vemena hlboké
plytké 106
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 105
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 96
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 102
Rozm. zad. ceckov min
max 96
Post. zad. ceckov od seba k sebe 100
Čistota vemena pacecky
čisté 102